“افکار روی کاغذ بیش از ردپایی بر ماسه نیستند، راهی را که فلان شخص پیموده می­توان دید، اما برای دیدن آنچه وی در راه دیده، باید چشمان او را داشت.”  آرتور شوپنهاور

چندی پیش، دوستی پیام بالا را برایم ارسال کرده بود، و من آن را از جهات زیادی مناسب ترین مقدمه برای زندگی­نامه نویسی می­بینم.