نویسنده: دکتر حسین ابوالحسن تنهایی

ناشر: نشر علم
نوبت چاپ: اول
سال انتشار: ۱۳۹۰
تعداد صفحات ۴۷۲ صفحه

معرفی کوتاه:

این اثر جلد ششم مجموعه سیزده جلدی تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ دکتر تنهایی می باشد. که وجه تمایز و ارزش ویژه این کتاب نسبت به سایر متون و کتابهایی که به معرفی اندیشمندان و اندیشه های جامعه شناختی پرداخته اند در چارچوب نظری آن است. این کتاب، بر اساس نظریه ی مدرنیته دکتر تنهایی، تنظیم و تدوین شده است. بر اساس این چارچوب نظری دوره مدرنیته به چهار دوره تقسیم می شود. این چهار دوره در تناظر با تحولات اندیشه ی اجتماعی بدین شرح است:

 

 

  1. مدرنیته آغازین که به سه دوره ی پیشقراولان، نوزایی و عصر قراردادهای اجتماعی تقسیم می شود، از حدود سالهای ۱۴۰۰ آغاز و تا طلوع انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹ ادامه دارد.
  2. مدرنیته دوره ی میانی که عصر ظهور بنیان گذاران جامعه شناسی است از بحبوحه انقلاب فرانسه آغاز وتا شروع جنگ جهانی اول در ۱۹۱۴ ادامه دارد.
  3. مدرنیته درگذار یا عصر پردازشگران واقعی جامعه شناسی به دوران بین دو جنگ و دوران استعمار امریکای پس از جنگ و دهه ی پرتلاطم ۱۹۶۰ محدود می شود.
  4. مدرنیته اخیر یا دوره همگرایی و نظریه های تلفیقی که مربوط به تحولات چند دهه اخیر جامعه شناسی است.

در دوران مدرنیته آغازین ساخت اجتماعی یک مفهومی اساسا انسان شناختی است. در مدرنیته میانی با توجه به اینکه موجودیت کل جامعه مهم می شود ساخت آن معنایی را می پذیرد که ما آن را نزد جامعه شناسان بنیان گذار می شناسیم؛ یعنی در بستر کلان تقسیم اجتماعی کار روابط متقابل اجتماعی نسبتا پایدار شده است. در دوران مدرنیته میانی با توجه به انتقال جامعه شناسی به آمریکا و بر اساس سنت پراگماتیستی، ساخت معنایی معادل کنش می یابد و در دوران اخیر به ضرورت توجه به تفاوت ها و سطوح خرد و میانی تحلیل، این مفهوم نیز به شکل متناسب آن مورد توجه قرار می گیرد.[۱]

دکتر تنهایی در این کتاب بر اساس قواعد جامعه شناسی معرفت و جامعه شناسی نظری به معرفی بنیان گذاران جامعه شناسی در دوره مدرنیته میانی پرداخته و شرح مفصلی نیز در باب هم فراخوانی نظریه ها و اندشه های جامعه شناسان با شرایط عینی و دوره تاریخی مدرنیته میانی ارائه کرده است.

فهرست محتوا :

پاره یکم: نظریه های کلاسیک

فصل دوم: آگست کنت

فصل دوم: هربرت اسپنسر

فصل چهارم: چارلز هرتن کولی

پاره دوم: نظریه های بنیان گذاران آغازین

فصل پنجم: کارل مارکس

فصل ششم: امیل دورکهیم

فصل هفتم: جرج سیمل

فصل هشتم: مکس وبر

پیوستارها

هربرت مارتینو

کتاب نامه فارسی

کتابنامه لاتین

فهرست نمایه ها

نام نامه ها

موضوع نامه ها

 

[۱] رجوع شود به:

ابوالحسن تنهایی، حسین؛ بررسی سیر تحول مفهوم ساخت اجتماعی در دوران مدرن؛ فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان سال هفتم، شماره چهارم، زمستان ۹۰

و یا http://hatanhai.blogfa.com/post-15.aspx

و برای کسب اطلاعات مفصل ر.ک:

ابوالحسن تنهایی، حسین؛(۱۳۹۱)؛ جامعه شناسی معرفت و معرفت شناسی نظریه؛ نشر بهمن برنا، چاپ اول؛ تهران