• مشخصات کتاب:
  • نویسنده: دکتر حسین ابوالحسن تنهایی
  • عنوان کامل کتاب: جامعه شناسی دینی در شرق باستان
  •  ناشر: انتشارات بهمن برنا
  • نوبت چاپ: چاپ و ویرایش دوم ۱۳۹۰ تهران
  • تعداد صفحات: ۲۰۳ صفحه
  • جلد دوم مجموعه سیزده جلدی تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ

این کتاب در پنج بخش و نوزده فصل تألیف شده، و دکتر تنهایی در پیشگفتار چاپ دوم آن را چنین معرفی می­کند:

“مطالب این کتاب با تلفیقی در قلمرو جامعه شناسی دین و جامعه شناسی دینی، و با توجه به قواعد جامعه شناسی تاریخی و جامعه شناسی معزفت تنظیم شده است. تنها در بخش دوم که پیرامون جامعه­ی عربی است، کانون اصلی بحث در جامعه شناسی دین و معرفت شناسی پیرامون موضوع انتقال قدرت تنظیم گردیده و از ورود به قلمرو جامعه شناسی دینی به عمد پرهیز شده است، زیرا این کار در دوجلد دهم و یازدهم این مجموعه انجام پذیرفته و در جلد دوازدهم نیز دنبال خواهد شد.

 

 

در شرح وتبیین داده­ها کوشش شده تا از موضع­گیری­های شخصی یا مکتبی دوری شود و آن چه با قواعد یادشده درست به نظر می­آمده است را بنویسم. بنابر این، از پیروان ادیان و مذاهب موضوع این کتاب درخواست صمیمانه می­کنم تا تبیین­های موجود را به صورت تحلیل­های جامعه شناختی ناب نگریسته و با نگرش­های فرقه­ای و سیاسی نیامیزند …”

فهرست اجمالی

بخش نخست: جامعه شناسی تاریخی شرق

فصل یکم: رویکرد نظری

فصل دوم: نظریه­ی جامعه شناسی دین

فصل سوم: معرفت شناسی جوامع غربی

بخش دوم: جامعه­درون ساخت نمونه­ جامعه­ی چینی

فصل چهارم: تاریخ نگاری چین

فصل پنجم: تائو گرایی، لائوتسه و شوانگ تسه

فصل ششم: کنفسیوس، کارکردگرایی پویانگر

فصل هفتم: دبستان انسان گرایی منسیوس

بخش سوم: جامعه­ی­ درون ساخت، نمونه­ی جامعه­ی عربی

فصل هشتم: مردم نگاری

فصل نهم: شرح جامعه شناختی اخلاق پدرسالارانه

فصل دهم: تبیین رخداد سقیفه

بخش چهارم: جامعه­ی برون ساخت، نمونه­ی جامعه­ی هندی

فصل یازدهم: تاریخ نگاری دینی

فصل دوازدهم: بوداگرایی

فصل سیزدهم: دو نگاه آخرین

بخش پنجم: جامعه ­ی برون ساخت، نمونه ­ی جامعه ­ی ایرانی

فصل چهاردهم: تاریخ نگاری

فصل پانزدهم: زرتشت(ع)، بنیان­گذار مجوسیت

فصل شانزدهم: تقابل اندیشه و تاریخ ساسانی

فصل هفدهم: بینش مانی و بندس

فصل هجدهم: تاریخ نگاری جامعه­ی ساسانی

فصل نوزدهم: ساخت گرایی ریشه­ای