اشتراک مطلب

پیامک

  • Sms-QR Code

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه ، به روزرسانی سایت به شما اطلاع داده می شود.

:

خروجی سایت

  • atom_feed
  • rrs

اندیشه ها و اندیشمندان

نظریه ریخت بندی الیاس و افق تاریخی هابرمس

چاپفرستادن به ایمیل

نوشته شده توسط حسن خدمتگزار دوشنبه, 30 مرداد 1391 ساعت 19:24

  • معنی واقعی مدرن و مدرنیته چیست؟ چگونه و با چه روشهایی به یک فهم تاریخی برای حل مسایل جاری انسان برسیم؟ جهان معاصر و سرنوشت آینده­ی آن را چگونه توصیف و پیش بینی کنیم؟ رابطه فرد کنش­گر با جامعه، و قواعد روابط متقابل کنشگران را چگونه تبیین کنیم؟ فرایند کنش متقابل اجتماعی چگونه در بستر تاریخی آن قابل فهم است؟ و .... این­ها پرسش­هایی هستند که مورد توجه جامعه­شناسان متعددی بوده، از جمله نوربرت الیاس و جرج یورگن هابرمس که وجه تشابه زیادی در رویکردهای تاریخی به مسئله کنش و کنش متقابل دارند. در این جا به طور مختصر، نظریه­ی ریخت بندی(Figure) الیاس را در کنار دیدگاه افق تاریخی هابرمس ارائه می­کنیم.

    ادامه مطلب...

 

نقد کارکردگرایی از منظر مرتن

چاپفرستادن به ایمیل

نوشته شده توسط حسن خدمتگزار چهارشنبه, 25 مرداد 1391 ساعت 06:40

robert_k_mertonدر اغلب متون و کتب نظریه­های جامعه شناسی، مرتن را در نحله فکری مکتب کارکردگرایی دسته بندی می­کنند، در حالی که مرتن علی رغم تحلیل­های کارکردی­ای که از واقعیت­ها و پدیده­های اجتماعی ارائه می­دهد، خود را کارکردگرا نمی­داند. پاسخ این پرسش که اگر مرتن کارکردگرا نیست چرا در مطالعات خود تحلیل­های کارکردی از امر اجتماعی ارائه نموده است، در گرو درک تفاوت دو دسته اصول و مفاهیم در نظریه­های جامعه­شناسان است که دکتر تنهایی آنها را با ارجاع به توصیه و تعاریف شارحینی مانند مرتن، بلومر، کالینز، بودن، بوریکو و باتامور، مفاهیم تحلیلی و مفاهیم مکتبی می­نامد.[1]

ادامه مطلب...

 

مفهوم تحلیلی تضاد در شرح کالینز

چاپفرستادن به ایمیل

نوشته شده توسط حسن خدمتگزار چهارشنبه, 25 مرداد 1391 ساعت 02:33

 Randall Collinsاین بحث تلخیص و گزیده­ای از رهنمودهای نظری دکتر تنهایی در شرح مبانی، و اصول و مفاهیمِ جامعه شناسیِ معرفتِ علمِ جامعه شناسی است. با این امید که کلیدی راه گشا برای فهم بهتر مفاهیم برای دانشجویان و علاقه­مندان و محققین حوزه­­ی نظری جامعه­شناسی باشد. [1]تحلیل دیالکتیکی در اغلب نظریه­های ایستایی شناختی و پویایی شناختی جامعه شناسان، در شرح حرکت و رشد عناصر ساختی به چشم می­خورد. به این نحو جامعه­شناسان زمانی که خواسته­اند حرکت، تغییر، گذار، تحول و هرگونه پویایی اجتماعی را بفهمند یا تبیین کنند، ناگزیر از شناخت واقعیت دیالکتیکی جامعه بوده­اند(چه نام این واقعیت را واقعیت دیالکتیکی بگذارند، چه نگذارند). به اعتقاد بودن و بوریکو، سوء استفاده­ی سیاسی یا گرایشات مکتبی از مفهوم دیالکتیک موجب اجتناب برخی جامعه­شناسان از کابرد آشکار این اصطلاح شده است. اگر چه علی رغم این پرهیز، هرگز نتوانسته­اند کاربست مفهوم دیالکتیک را در فرایند تحلیل و تبیین یکسره رها کنند. لذا این گروه از جامعه­شناسان تنها از بکار بردن اصطلاح دیالکتیک پرهیز کردند، نه از "فکر اصلی دیالکتیک".

ادامه مطلب...

 
 

هم فراخوانی کنش و اقتدار در هم سنجی مارکس و وبر

چاپفرستادن به ایمیل

نوشته شده توسط حسن خدمتگزار دوشنبه, 16 مرداد 1391 ساعت 16:07

  • واحد تحلیل وبر و مارکس[1]

  • کوچکترین واحد مطالعاتی در نظام مارکس، انسان در فرایند کار بود. سپس این واحد به صورت تبلور جمعی، طبقاتی و تاریخی آن در نظام کلان تقسیم کار اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. در نظام جامعه شناسی وبر نیز وضع مشابهی برقرار است. شرح مطالعات ایستایی شناختی وبر را می توان با کوچکترین واحد مطالعاتی وی شروع کرد. او کنش مندی آدمی را کوچکترین واحد مطالعات تحلیلی خود دانسته است که در یک نظام اقتدار مبتنی بر فهم معانی مشترک درگیر سازمانها و نهادهای پیچیده ای است، و بر خلاف باور برخی شارحین، هرگز مطالعاتی در سطح خرد انجام نداد. نخست باید

ادامه مطلب...

 

طبقه کارکن ، نه الزاماً طبقه ی گارگر

چاپفرستادن به ایمیل

نوشته شده توسط حسن خدمتگزار سه شنبه, 10 مرداد 1391 ساعت 02:03

آنچه در ذیل خواهید خواند نقل قولی از صفحات 230 و 231 کتاب "باز شناسی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی در مدرنیته میانی: بنیان گذاران"[1] دکتر حسین ابوالحسن تنهایی است. این کتاب که جلد ششم از مجموعه­ی 13 جلدی " مجموعه تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ" می باشد، به بنیان­گذران جامعه شناسی دوران مدرنیته میانی یعنی سال­های 1792 تا 1914/1918 پرداخته است.

 

این کتاب در دو پاره و هشت فصل تنظیم شده و هفت تن از بزرگان جامعه شناسی را در چارچوب چهارگانه هستی شناسی، روش شناسی، ایستایی شناسی اجتماعی یا جامعه شناسی نظم و پویایی شناسی اجتماعی یا جامعه شناسی تاریخی مورد بررسی و نقد ناب و بی بدیل قرار داده است. تفکرات و آثاراندیشمندانی که پس از معرفی ویژگی های مدرنیته میانی و پیش پردازان تٱثیرگذار این دوره، در این کتاب معرفی و ارزیابی و بازشناسی شده­ند عبارتند از: آگست کنت، هربرت اسپنسر،چارلز هورتن کولی در پاره اول، همچنین کارل مارکس، امیل دورکهیم، جرج سیمل و مکس وبر در پاره دوم.

ادامه مطلب...

 
 

صفحه 1 از 2